VELGØRENHED

Sammen er vi stærkere

Hos Quantii har vi den overbevisning, at hvis du hjælper andre mennesker til at få det bedre, så får du det også selv bedre. Derfor er det også en helt naturlig del af vores strategi at Quantii hvert år donerer 20% af vores overskud til velgørende formål.

Har du en hjertesag ?

Modtagerne af donationerne skifter år for år, men een ting har modtagerne til fælles, nemlig at de har vist evnen til at hjælpe enten lokalt eller i verdens brændpunkter UDEN samtidig at opbygge store administrative og bureaukratiske organisationer.

Skulle du have ideer til en velgørende organisation der opfylder ovenstående krav så er du velkommen til at kontakte os, så vil vi naturligvis tage dem med i betragtningerne til næste års donationsuddeling.